Geschiedenis Sinterklaas

 

 

Zoals jullie weten is sinterklaas binnenkort weer in het land. maar wie is Sinterklaas nou eigenlijk en waar komt die vandaan? Sint Nicholas, of zoals wij hem kennen Sinterklaas, werd geboren 260/270 na Christus en overleed 6 december 335 of 337 na Christus. Sint Nicholas stond bekend voor zijn helden daden hij werd namelijk op een gegeven moment heilige genoemd in het Engels Saint/in het Nederlands Sint. Hij werd dus heilige Nicholas genoemd. Waarom hij heilige Nicholas werd genoemd kwam door zijn daden hij zou bijvoorbeeld meteen na zijn geboorte al gestaan hebben in een baby batje

 

Toen hij opgroeide heeft hij nog veel meer heldhaftige dingen gedaan voor mensen. Nicholas deed het goed op school maar er waren wel vakken waar hij niet naar toe ging hij ging bijvoorbeeld niet naar economie en niet naar politiek. Sint Nicholas had een buurman die veel geld had en 3 dochters. Op een gegeven moment was de buurman zo arm geworden dat niemand meer met zijn dochters wilden trouwen, hoe knap ze ook waren. In die tijd kon je kinderen verkopen aan mensen. Dat gebeurde in de tijd van Nicholas best veel. De arme buurman bleef arm en dacht er over na om een van zijn dochters te verkopen. Wat als gevolg zou hebben dat hij nooit meer een stap in de kerk zou mogen zetten. Nicholas kwam achter dit plan en wilde de buurman helpen. Hij las in de bijbel “red diegene die naar de dood word geleid” hij dacht meteen aan het redden van de dochter van de buurman, hij dacht na over hoe hij haar zou kunnen helpen.

 

Nicholas kwam op een idee, Nicholas had een kleine voorraad goud geërfd gekregen van zijn ouders. Dat zou een manier zijn om de dochter van de buurman te helpen, alleen wilt Sint Nicholas er geen roem oppakken. Hij wilt hun helpen zonder dat iemand weet dat hij het geld aan hun heeft gegeven. Nicholas gaat midden in de nacht naar buiten. Wanneer niemand op straat te vinden is gooit hij een goud zakje door een slaapkamerraam van de Buurman. De buurman word wakker de volgende ochtend en is verbaast. Hij bedankt god voor dit wonder, door dit geld kon zijn eerste dochter trouwen.

 

Even later ging Nicholas weer langs en gooit nog een geld zakje door het raam. De buurman is zo verbaast dat hij de volgende dagen blijft kijken uit het raam. Toen hij iets hoorde vallen rende die zo hard als hij kon uit het huis, om te kijken wie het geld heeft gegeven. Hij ziet Nicholas zijn huis binnen rennen. De buurman klopt aan bij Nicholas zijn huis en valt naar beneden op de grond in tranen en vertelt hoe dankbaar hij is dat Nicholas dit voor hem heeft gedaan. De buurman zegt dat hij aan iedereen gaat vertellen hoe heldhaftig Nicholas is. Nicholas wilt dit niet en zegt “ik wil niet dat je het tegen andere mensen verteld’’. De buurman snapt niet waarom en vraagt door, Nicholas antwoord: “als je het zo graag wilt vertellen doe het dan als ik gestorven ben”.